arrows

SamAqua

Stordriftsfordele i sin reneste form

SamAquas indkøbsfunktion driver fælles indkøb og udnytter den samlede volumen til ejernes fordel. Ud over den økonomiske gevinst er der fokus på at overholde gældende udbudsregler og smidig levering af produkter og services af høj kvalitet.