Gå til indhold

Privatlivspolitk - kunder

I SamAqua sikrer vi os løbende, at vi lever op til databeskyttelseslovningen.

Privatlivspolitik - Nuværende og tidligere kunder hos SamAqua A/S

Privatlivspolitik  

Nuværende og tidligere kunder hos SamAqua A/S 

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.  

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, som man har som registreret. 

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.  

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os 

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Navn 

SamAqua A/S 

Adresse 

Vandværksvej 7 

 

5000 Odense C 

CVR-nr. 

34216169 

Tlf. 

+45 63 13 23 20 

E-mail 

info@samaqua.dk 

Web 

www. samaqua.dk 

 

Kontakt vedrørende databeskyttelse 

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores GDPR Compliance Coordinator 

Du kan kontakte GDPR Compliance Coordinator på følgende måder: 

 • På e-mail: Skriv til 2303@samaqua.dk 
  Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes. 
   
 • Ved brev: Skriv til postadressen nævnt ovenfor, att. GDPR Compliance Coordinator. 
   

Vores behandlinger af personoplysninger 

Kundesamarbejdet 

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores kunder. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål, og vi beder vores kunder om kun at dele personoplysninger, hvor det er strengt nødvendigt til disse formål. 

Hvilke oplysninger indsamles 

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden. 

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor 

Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med kunden, herunder 

 • Levere ydelserne 
 • Fakturere 
 • Kvalitetsstyre og -kontrollere 

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at SamAqua A/S kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, herunder: 

 • Styre vores forhold til kunder, 
 • Udvikle vores forretning og tjenester (fx identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen), 
 • Varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kunden, samt hosting. 
 • Administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og foretage statistisk behandling og forretningsudvikling. 

Behandlingssikkerhed 

Informationssikkerhed er den forretningsrisiko, der er prioriteret højest i SamAqua A/S. Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed, og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger. 

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver alene personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor. 

Vi har indgået aftale med de øvrige firmaer i SamAqua A/S Netværk, der bygger på EU-Kommissionens standardkontrakter, der netop sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførelse af personoplysninger. 

Vi deler personoplysninger med andre SamAqua A/S firmaer og medejere, hvor det er nødvendigt for administrative formål og for at yde professionelle serviceydelser, fx når vi leverer ydelser, der involverer rådgivning. 

Tidsrum personoplysninger behandles 

SamAqua A/S sletter personoplysninger, når SamAqua A/S ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, SamAqua A/S er underlagt i henhold til gældende lovgivning samt til sikring af dokumentation.