arrows

SamAqua

Grundstenen for SamAqua: Samarbejde

Med udgangspunkt i vandsektorloven er der en række kommunale services, vandselskaberne ikke kan benytte som tidligere. Det har skabt behovet for SamAqua som et såkaldt 'Shared Services' selskab i henhold til vandsektorlovens §19. Det betyder, at vi skal udføre service til kostpris for ejerne og ikke må udføre opgaver for andre end ejere. Vi må dog gerne ordne vores sager intelligent og med effektivisering gennem bl.a. stordriftsfordele for øje.

Så det gør vi!

 

Fællesskab giver styrke

SamAquas ejere har mange ting til fælles. Det er erfaringen med disse fællestræk, der er SamAquas styrke.

Vi har erfaring med de særegne behov hos forsyningsselskaber - primært inden for vandsektoren. Og i kraft af fællesskabet har vi tilpas volumen til at have specialister ansat. Specialister, som uden SamAqua ville koste vores ejere dyrt i konsulenttimer. Vores ejere får dermed en erfaren og specialiseret partner, der ved, hvad arbejdsdagen i sektoren handler om. Og i mange tilfælde har vi skabt løsninger på samme type udfordring, som en partner står i.

Man kunne jo kalde det genbrug - og det er da effektivisering, der er til at forstå!