arrows

SamAqua

notes

Hvem ejer SamAqua?

SamAqua er et aktieselskab, der har et antal forsyningsselskaber som ejere. Vores struktur er tilrettelagt, så det er relativt enkelt at få flere selskaber med i kredsen.

 

 

 

Logo for Sønderborg Forsyning 

Sønderborg Forsyning

Sønderborg Forsyning er en servicevirksomhed, der varetager den daglige drift og håndtering af Sønderborg Kommunes affald og genbrug, spildevand, samt halvdelen af drikkevandsforsyningen og en mindre del af forsyningen af varme til kommunens indbyggere.

www.sonfor.dk 
 

Logo for Odense Renovation 

Odense Renovation A/S

Hos Odense Renovation lægger vi stor vægt på effektivitet og ressourcebevidsthed Vores knap 200 medarbejdere søger konstant at udvikle serviceniveauet og en moderne og miljørigtig håndtering af affald.

www.odenserenovation.dk
 

Logo for FFV 

FFV Energi & Miljø A/S

FFV søger konstant at udvikle sig branchemæssigt, teknologisk og lokalt for at sikre optimal forsyningssikkerhed inden for drikkevand, spildevand, renovation og varme.

www.ffv.dk
 

Langeland Forsyning 

Langeland Forsyning A/S

Langeland Forsyning A/S er en selvstændig multiforsyningsvirksomhed, der omfatter vand, spildevand og regnvand.

www.langeland-forsyning.dk 
  

Provas logo 2017-udgave 

Provas

Provas står for professionel håndtering af vand, affald og spildevand. Vi sørger for, at du har rent vand i hanen,
og at du kan komme af med affald og spildevand, så det belaster vores miljø mindst muligt.

www.provas.dk 
 

Logo for BlueKolding 

BlueKolding

BlueKolding er hele Koldings miljø-, energi- og klimaselskab.

www.bluekolding.dk  

 

Assens Forsyning

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning varetager drift af kommunens affaldssystemer og spildevandssystemer samt Assens Vandværk.

www.assensforsyning.dk
 

Ærø Vand A/S

Ærø Vand A/S sikrer rent vand af høj kvalitet i din vandhane og sørger samtidig for, at det brugte vand - spildevandet - bliver renset og sendt forsvarligt tilbage til naturen. 

www.aeroevand.dk  
 

NFS as

Nyborg Forsyning & Service A/S leverer forsyningstjenester i Nyborg Kommune via fire datterselskaber inden for områderne vand, fjernvarme, renovation og spildevand.

www.nfs.as
 

Fredericia Spildevand og Energi

Fredericia Spildevand og Energi A/S

Det primære mål for Fredericia Spildevand og Energi er at transportere og rense spildevand fra husholdninger og industri i Fredericia Kommune.

www.frse.dk  
 

Logo for Kerteminde Forsyning

Kerteminde Forsyning A/S

Kerteminde Forsyning er et driftsselskab, der omfatter hovedområderne vand, varme, spildevand og renovation.

www.kertemindeforsyning.dk 
 

Middelfart Spildevand as

Middelfart Spildevand sørger for driften af syv offentlige renseanlæg samt alle kloakker og flere private renseanlæg på Vestfyn.

www.middelfartspildevand.dk
 

Vand og Affald

Vand og Affald håndterer svendborgensernes vand, spildevand og renovation.

www.vandogaffald.dk
 

VandCenter Syd as

VandCenter Syd leverer rent vand til odenseanerne og håndterer spildevandet i Odense og på Nordfyn.

www.vandcenter.dk