arrows

SamAqua

Pressemeddelelse, Odense den 5. december 2016

 

Samarbejde giver mere effektive forsyninger

Vandselskaberne i Danmark står overfor krav om økonomisk effektivisering og i de kommende år vil der blive stillet krav om årlige besparelser på driftsomkostningerne på minimum 2 % for de fleste selskaber. I den netop udgivne McKinsey rapport, er der peget på, at et samarbejde i et Shared Service selskab som SamAqua kan være en metode til at opnå de besparelser.

De 11 forsyningsselskaber, der ejer SamAqua, har opnået en samlet besparelse på 31,6 mio. kr. ved de fælles indkøb, der er indgået aftaler på gennem de sidste to år. I den sidste ende kommer besparelserne forbrugerne til gode.

Fredericia Spildevand og Energi er ét af de tilknyttede selskaber, der ser effekten af at samarbejde både på bundlinjen og i kvaliteten af arbejdsprocesserne.

- Vi vurderer, at fællesskabet i SamAqua udgør en væsentlig mulighed for at optimere vores økonomi. Og vi kan konstatere, at indkøbsafdelingens kompetencer styrker vores processer omkring udbud, forklarer adm. direktør for Fredericia Spildevand og Energi, Søren Hjortsø Kristensen.

I Fredericia har man valgt at vurdere det hensigtsmæssige i at deltage i udbudsrunder fra gang til gang. - Alene stordriftsfordelene, der ligger i at være flere sammen, betyder, at vi ser gode muligheder for yderligere besparelser. Vi sætter pris på fleksibiliteten i, at vi kan deltage, hvor det giver mening for os, og dermed fortsat har den lokale beslutningsdygtighed, konkluderer Søren Hjortsø Kristensen.

Effektiviseringer og bedre løsninger gavner forbrugerne

- Vi er naturligvis meget stolte over disse resultater, siger SamAquas direktør, Henrik Werchmeister. En reduktion i driftsomkostningerne er et krav som selskaberne skal opfylde og SamAqua er et eksempel på, hvordan driftsbesparelser kan opnås.

Yderligere informationer

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Henrik Werchmeister
Direktør, SamAqua
hew@samaqua.dk
40 80 84 00

Søren Hjortsø Kristensen
Adm. Direktør, Fredericia Spildevand og Energi
shk@frse.dk
41 89 23 00

Kort om

SamAqua A/S er et Shared Service-selskab, der p.t. leverer ydelser inden for IT, indkøb, lønadministration,
kommunikation og forretningsudvikling. Ejerne er 11 syddanske forsyningsselskaber inden for rent vand,
spildevand, varme og renovation, der er enige om via fællesskabet at skabe mere til fordel for flere.

Fredericia Spildevand og Energi A/S er Danmarks næststørste spildevandsanlæg, som varetager transport
og rensning af spildevand, samt producerer energi og varme. Virksomheden arbejder målrettet på at skabe
de bedste miljømæssige løsninger for fremtiden, og er blandt de mest effektive forsyningsselskaber i
Danmark.