arrows

SamAqua

Stordriftsfordele i sin reneste form

Ydelserne fra Indkøbsafdelingen falder i to kategorier: Konkurrenceudsættelse samt Kontraktstyring.

Konkurrenceudsættelse kan have til formål at kontrakten skal være så billig som mulig, at ændre arbejdsgangene mv. så gevinster findes på andet end varen/ydelsen, eller forsøg på at fremme innovation. Udbudsteamet har fokus på juridisk korrekte konkurrenceudsættelser samt gevinster ved at optimere indkøbsmønsteret og sammenlægge indkøbsvolumener blandt ejerne. Der er fokus på lokal erhvervspolitik så konkurrencen optimeres og ikke minimeres.

Kontraktstyring sker løbende og professionelt med optimering, controlling med intern opfølgning af brugen samt leverandøropfølgninger. Vi har stor fokus på CSR ved kontraktindgåelser, herunder miljø, etik og sociale klausuler mod social dumping m.v.

 

Juridisk assistance 

 • Udbudsret (udbudslov, forsyningsvirksomhedsdirektivet og tilbudslov)
 • Kontraktret (juridisk og strategisk rådgivning for at sikre, at der nås bedst mulige forretningsresul-tater indenfor både risici og kommercielle fordele. Vi har stor erfaring med kontraktudformning og forhandlingsteknik.
 • Entrepriseret (AB92, ABR 89 og ABT 93)
 • Konflikthåndtering

 

Afvikler fælles udbud for flere ejere

 • Indkøb udarbejder en udbudsplan med de indkomne ønsker fra selskaberne.
 • Selskaberne forpligtiger sig til at deltage i de udbud, der har deres behov
 • Afvikling af udbudsrunder efter en fastlagt procedure (herunder markedsdialog med flere interessenter, fast udbudsprocedure og implementering)
 • Overholder gældende dansk og europæisk lovgivning

 

Specifikke udbud til enkelte selskaber

 • Indkøb afvikler også udbud individuelt for ejerselskaberne
 • Indkøb kan styre udbudsprojekter som projektleder
 • Indkøb kan tilbyde rådgivning fx sammen med en teknisk rådgiver
 • Adgang til elektronisk udbudssystem

 

Tilbudsindhentninger og licitationer

 • Projektledelse af hele konkurrenceudsættelsen
 • Rådgivning af dele konkurrenceudsættelsen

 

Kontraktstyringssystem med mulighed for ordre- og fakturabehandling

 • Alle aftaler/kontrakter udført af SamAqua er tilgængelig i systemet
 • Mulighed for at Indkøb udfører kontraktstyring for det enkelte selskabs egne kontrakter og lægger disse i systemet (kan da kun ses af det enkelte selskab)
 • Handel på aftalerne, hvor pris og varesortiment er verificeret af den kontraktansvarlig i Indkøb
 • Indlæser og kontrollerer e-kataloger på de aftaler, hvor e-handel er mulig 
 • Mulighed for egen snitflade med kontering og fakturaworkflow

 

Indkøbsanalyse

 • Analyserer hvilke områder der skal/bør komme i udbud
 • Generering af tilbudslister med henblik på udbud
 • Synliggør potentielle og realiserede gevinster
 • Kontraktstyring af leverandørens overholdelse af aftalen
 • Evaluering af leverandørerne og indkøb med henblik på genudbud
 • Controlling af selskabernes overholdelse i forhold til køb på aftalen
 • Ledelsesrapportering (gevinstberegning, compliance etc.)