arrows

SamAqua

Indkøb af kemikalier til fosforfjernelse, svovlbrinte bekæmpelse, aktiv kul samt Lud.

 

Delaftale 1. VandCenterSyd.

Kemira Oyj

G-vej 3

2300 København

Rammeaftale er gældende fra 1.5.2014 til 30.4. 2017, med mulighed for 12 mdr. forlængelse.

Delaftale 2. Vand og affald Svendborg

Dankalk

Aggersundsvej 50

9670 Løgstør

Rammeaftale er gældende fra 1.5.2014 til 30.4. 2017, med mulighed for 12 mdr. forlængelse.

Delaftale 3. Fredericia spildevand og energi

Kemira Oyj

G-vej 3

2300 København

Rammeaftale er gældende fra 1.5.2014 til 30.4. 2017, med mulighed for 12 mdr. forlængelse.

Delaftale 4. Ærø vand

Nordisk aluminat

Stejlhøj 14

4400 Kalundborg

Rammeaftale er gældende fra 1.5.2014 til 30.4. 2017, med mulighed for 12 mdr. forlængelse.

Delaftale 5. Kolding spildevand

Dankalk

Aggersundsvej 50

9670 Løgstør

Rammeaftale er gældende fra 1.5.2014 til 30.4. 2017, med mulighed for 12 mdr. forlængelse.

Delaftale 6. Assens spildevand

Dankalk

Aggersundsvej 50

9670 Løgstør

Rammeaftale er gældende fra 1.5.2014 til 30.4. 2017, med mulighed for 12 mdr. forlængelse.

Delaftale 7. Calciumnitrat til svovlbrintebekæmpelse

Yara Chemicals

Kastelvej 5

7000 Fredericia

Rammeaftale er gældende fra 1.5.2014 til 30.4. 2017, med mulighed for 12 mdr. forlængelse

Delaftale 8. Aktivt kul

Kemira Oyj

G-vej 3

2300 København

Rammeaftale er gældende fra 1.5.2014 til 30.4. 2017, med mulighed for 12 mdr. forlængelse.

Delaftale 9. Natriumhydroxid, Lud

Ingen tilbud modtaget. 

Delaftale 10. Kerteminde forsyning

Kemira Oyj

G-vej 3

2300 København

Rammeaftale er gældende fra 1.6.2015 til 30.4. 2017, med mulighed for 12 mdr. forlængelse.