arrows

SamAqua

Fælles europæisk udbudsdokument - ESPD

SamAqua anvender i vores udbud det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). ESPD er en egenerklæring om virksomhedernes finansielle status, formåen og egnethed i forbindelse med en offentlig udbudsprocedure. Det udfyldes af en potentiel ordregiver i forbindelse med EU-udbud.

Du kan læse mere om ESPD på Europa-Kommissionens side, hvorfra der også linkes til dette baggrundsmateriale.

 

Video fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beskriver også ESPD og har bl.a. udgivet nedenstående video, der gennemgår, hvordan det ser ud for en mellemstor virksomhed at udfylde dokumentet.