arrows

SamAqua

Høringer

SamAqua ønsker en god dialog med markedet. En dialog der kan medvirke til opkvalificering af udbudsmaterialer og give innovative input der kan medvirke til optimering.

SamAqua opfordrer derfor interesserede leverandører og andre aktører til at komme med bemærkninger og ideer til det oploaded materiale.

Vi kan håndtere høring på flere måder:

Skriftlig høring, er for at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. af uhensigtsmæssige krav. Vi offentliggøre et foreløbigt materiale, som oplæg til en forudgående dialog med markedets parter. Denne forudgående proces forventer vi resultere i et udbudsmateriale der matcher markedssituationen, samt en bedre udbudsproces og slutteligt en bedre forventningsafstemning ift. det kommende samarbejde.

Høringsmøde, hvor leverandører opfordres til møde, her er det en fordel at leverandørerne kan reagere på hinandens input, og vi får afklaret, om et ændringsforslag kun er et problem for en enkelt leverandør eller for alle. Et møde giver ordregiver mulighed for at spørge ind til høringssvarene, så man sikrer sig, at de er rigtigt forstået.

Vi samler høringssvarene for efterfølgende at gennemgå disse med brugergruppen (fagpersonerne). Brugergruppen er medbestemmende om, det skal give anledning til ændringer i udbudsmaterialet.

SamAqua offentliggør ikke høringssvar. Hvis der stilles spørgsmål til udbudsmaterialet i forbindelse med høringen, vil vi ikke besvare disse spørgsmål. Spørgsmål vil medvirke i overvejelsen om vi kan formulere vores udbudsmateriale klarere, så tilbudsgiverne ikke behøver at stille spørgsmålet igen i udbudsprocessen.

 

Vores aktuelle høringer

(Hvis du får beskeden "Der blev ikke fundet nogle poster." har vi ingen aktuelle høringer.)