arrows

SamAqua

Tillid, dialog og åbenhed

SamAqua og de 14 tilknyttede forsyningsselskaber afholdt den 31. maj 2018 dagsseminar om samarbejdet mellem os som offentlige selskaber og vores nuværende og potentielle leverandører.

 

Billeder fra dagen

Velkomst ved bestyrelsesformand Mads Leth

Keld Jensen holder oplæg om SMARTnership

Stemningsbillede fra salen

Netværkspauserne blev rammen om mange samtaler

SamAqua Indkøb fortæller om Indkøbsværdikæden

SamAqua Indkøb om sammenhængen med FN's Verdensmål

Esben Kongsgaard Jensen fra Agrolab

Paneldebat om Indkøb hos SamAquas ejere

 

Dagens program

Tidspunkt 

Indhold

8:30 - 9:00  Morgenmad
 
9:00 - 9:30 

Velkomst og introduktion til dagen v/ Mads Leth, formand, og Charlotte Gitte Hardam, indkøbschef, SamAqua

Visionen og mission omkring SamAqua og de p.t. 14 tilknyttede forsyningsselskaber.
Introduktion til SamAqua Indkøb og dagens temaer.
  

9:30 - 11:30 

SMARTnership og NegoEconomics v/ Keld Jensen og Per Holm, direktør, BlueKolding

Keld Jensen vil gøre os klogere på, hvordan vi kan opnå et bedre samarbejde smartere igennem ”Ærlig forhandling”.
Per Holm fortæller om BlueKoldings oplevelser med brugen af SMARTnership.
 

11:30 - 12:15 

Netværksstande og spørgsmål

Få en snak med SamAquas udbudskonsulenter om igangværende og kommende udbud, stil spørgsmål til vores kontraktstyringsteam om fx e-handel, controlling af kontrakten i driftsperioden – eller besøg de repræsenterede forsyningsselskaber.
  

12:15 - 13:00  Frokost
 
13:00 - 14:15 

Indkøbsværdikæden

SamAquas indkøbsteam tager dig igennem indkøbsværdikæden på en ny måde.
  

14:15 - 14:45 

Netværksstande og spørgsmål

Få en snak med SamAquas udbudskonsulenter om igangværende og kommende udbud, stil spørgsmål til vores kontraktstyringsteam om fx e-handel, controlling af kontrakten i driftsperioden – eller besøg de repræsenterede forsyningsselskaber.
   

14:45 - 15:15 

”Før, under og efter kontrakten" v/ Esben Kongsgaard, market manager, Agrolab

     

15:15 - 15:50 

Paneldebat med temaet: ”Indkøb hos SamAquas ejere”

Panelet består af repræsentanter fra SamAqua Indkøb, leverandører og samarbejdspartnere:

  • John Hartvig Mølgaard, adm. direktør, Provas
  • Tommy Neider, kloakmester, NC Johansen
  • Olaf Christensen, sektionschef, AO Johansen
  • Charlotte Gitte Hardam, indkøbschef, SamAqua

Ordstyrer: Henrik Werchmeister, direktør, SamAqua

Spørgsmål til panelet kan sendes til: lni@samaqua.dk senest den 24. maj.
 

15:50 - 16:00 

Afrunding v/ Charlotte Gitte Hardam, indkøbschef, SamAqua

 

Målgruppe

Seminaret var målrettet beslutningstagere og kontraktansvarlige m.fl. hos nuværende og potentielle leverandører til et eller flere selskaber tilknyttet SamAqua.