arrows

SamAqua

Pressemeddelelse

Den 2. maj 2016

 

Det offentlige Fyn skal købe grønnere ind

SamAqua A/S på Fyn indleder nu et intenst arbejde for at lære at blive bedre til miljørigtige indkøb. De har nemlig fået plads på Miljøstyrelsens ”Rejsehold for grønne indkøb”, der netop er sat i gang. Og der har været rift om pladserne.

- SamAqua ser frem til samarbejdet med Rejseholdet for grønne områder om et strategisk indkøb for vores ejere af pumper. Pumper er for vand og spildevandsselskaberne et af de mest vigtige områder i henhold til den daglige drift. Der indkøbes pumper, reservedele og service hos SamAquas ejere for ca. 20 millioner kroner årligt. Der lægges meget vægt på produktkvalitet samt energiforbrug, da pumperne udgør en stor del af forsyningsselskabernes samlede elforbrug. Det er derfor meget vigtigt at udarbejde en beregningsmodel, der kan hjælpe med at finde de pumper, der er de økonomisk mest fordelagtige gennem hele livscyklussen, siger Henrik Werchmeister, direktør for SamAqua A/S, der leverer serviceydelser til forsyningsvirksomheder.

Rejseholdet for grønne indkøb skal gøre kommuner og andre offentlige institutioner bedre til at købe grønt ind og styrke efterspørgslen på grønne leverandører og produkter og dermed skubbe markedet i en grønnere retning. Og der er virkeligt noget at hente, vurderer eksperter fra Dansk Standard, der skal lede rejseholdet i tæt samarbejde med Force Technology og advokatkontoret Bird & Bird:

- Den store interesse for at deltage i Rejseholdet vidner om, at der er et stærkt politisk ønske ude i kommunerne om at øge andelen af grønne indkøb. Hvis alle offentlige institutioner følger med, er vores eksperters umiddelbare vurdering, at adskillige milliarder kroner kan konverteres fra konventionelle til mere miljørigtige indkøb. Det vil have stor indflydelse på klimabelastningen og komme både miljøet, borgerne og danske grønne virksomheder til gavn siger Anne Hasløv Stæhr, administrerende direktør i Dansk Standard.

Denne betragtning understøttes af en klimaanalyse fra Region Hovedstaten, der viser, at 79% af regionens klimabelastning stammer fra indkøb. I alt køber det offentlige årligt ind for 310 mia. kr.

- Grønne indkøb er både med til at reducere miljøbelastningen fra det offentlige forbrug og fremme udviklingen af nye ressourceeffektive produkter og services. Samtidig er det med til at sikre sundere produkter uden skadelig kemi for borgere, når man eksempelvis køber svanemærket håndsæbe eller økologiske fødevarer til børnehaver, hospitaler og plejehjem. Og faktisk kan det offentlige også spare mange penge ved at købe grønt ind og fokusere på totalomkostningerne ved de indkøb, der foretages, siger Anne Hasløv Stæhr, administrerende direktør i Dansk Standard.

Rejseholdet, skal yde rådgivning til SamAqua om grønne indkøb, særligt inden for energi og indkøb til procesanlæg med fokus på bl.a. grønne krav i konkrete udbud og brugen af TCO (totalomkostninger).

 

Yderligere oplysninger kan fås hos SamAqua A/S

  • Direktør Henrik Werchmeister, tlf. 40 80 84 00
  • Indkøbschef Charlotte Hardam, tlf. 29 69 23 20

 

Om Rejsehold for grønne indkøb

Rejseholdets rådgivningsforløb kører i to runder. Første runde foregår i Jylland og på Fyn fra februar til oktober 2016. Anden runde kører fra november 2016 til juni 2017 på Sjælland og Bornholm. I første runde deltager i alt ni kommuner, regioner og andre offentlige institutioner.

Læs mere om rejseholdet her: