arrows

SamAqua

Fællesskabet sikrer
IT-specialisterne

SamAquas IT-ydelser bygger på markedsførende teknologier og systemer, herunder cloud-arkitektur. Vi forsøger løbende at reducere den tekniske kompleksitet gennem vores OIO enterprise arkitektur for at sikre stabile, fleksible og skalerbare IT-ydelser.

IT-afdelingen er Microsoft Partner.

IT-rådgivning

 • Ad hoc rådgivning
 • Seminarer efter relevante temaer

 

IT-sikkerhed

 • Rådgivning og compliance inden for Information Security Management System, ISMS
 • IT-sikkerhedspolitik
 • IT-sikkerhedsregler
 • IT-beredskab

 

Servicedesk ift. IT - "2303"

 • Vi kalder supporten for treogtyve nul tre efter lokalnummeret: 6313 2303
 • Brugersupport af fejl, forslag og bestillinger efter ITIL-princippet
 • Brugeradministration 
  • Vedligeholdelse af stamdata
  • Tildeling af rettigheder
  • Synkronisering af oplysninger mellem systemer
 • Device Management af pc’er og mobile enheder
 • Efter aftale tilbyder vi on-site besøg med faste intervaller

 

Applikationer

 • Enterprise Ressource Planning, ERP
  • Forsyningsspecifik brancheløsning baseret på Dynamics AX
  • Kvalificeret med- og modspil til leverandører af fx Dynamics NAV
 • Geografiske Informationssystemer, GIS
  • Rådgivning, sparring, drift og udvikling af løsninger efter branchestandarder
 • Cloud-baseret kontorpakke mm.
  • Office-programmerne med Word, Excel, PowerPoint etc.
  • E-mail, opgaver og kalender i skyen via Outlook
  • Dynamisk rapportering
  • Teamarbejde, intranet og ekstranet
  • Fildeling
  • Office 365

 

Infrastruktur

 • Fysisk adskilt til hhv. administrative systemer og tekniske systemer til styring, regulering og over-vågning, SRO
 • Vedligeholdelse af kablet og trådløst datanetværk
 • Konfiguration af netværksudstyr
 • Overvågning af datatrafik
 • Gæstenetværk, hvor værten giver adgang

 

Print, scan og kopi

 • Rådgivning om og administration af samlede løsninger til print, scanning og kopi
 • Sikker print

 

Serverdrift

 • Daglig drift
 • Patch-opdatering 
 • Logning og overvågning
 • Backup og restore

 

Telefoni

 • Håndtering og drift af telefonisystemer