arrows

SamAqua

Erfaren og pålidelig lønadministration

SamAqua yder bistand inden for alle områder i lønadministration. SamAqua ønsker at være på forkant med ydelser og lovgivning og vil kunne assistere med alle lønadministrative opgaver, så det sikres, at lønberegningerne er klar på det aftalte tidspunkt, og at indberetning af A-skat, ATP, feriepenge og pensionsbidrag mv. sker rettidigt.

 

Proces vedrørende lønudbetaling

Som udgangspunkt foreslår SamAqua nedenstående fordeling af lønadministrative opgaver. Vi er dog også fleksible for andre aftaler, fx ang. lønsimulering.

  • Lønfunktionen opretter og vedligeholder stamdata i Lessor 5, samt indhenter løbende skattekort. Lønfunktionen forestår udarbejdelse af løngrundlag og lønsedler.
  • Forsyningsselskabet sikrer, at rutiner og indberetning vedrørende faste og variable lønoplysninger og fravær fungerer, så lønnen kan udarbejdes korrekt og rettidigt.
  • Oplysning om fravær og variable lønregistreringer fremsendes til Lønfunktionen.
  • Forsyningsselskabet fremsender andre oplysninger til Lønfunktionen og vedlægger efter nærmere aftale fx kopi af ansættelsesbrev, lønaftaleskema, barselsaftale mv. 
  • Skemaer m.v. fremsendes til Lønfunktionen. Forsyningsselskabet skal altid informere Lønfunktio-nen om tillæg og ændringer i henhold til eventuelle lokalaftaler.
  • Lønfunktionen fremsender lønsedler til e-Boks. Nettoløn overføres til medarbejdernes Nemkonto. Feriepengeafregning ved fratrædelse sker til Feriekonto.

 

Afregninger 

  • Forsyningsselskabet kontrollerer og godkender alle lønudbetalinger samt andre lønrelaterede beta-linger. 
  • Efter godkendelse gennemfører Lønfunktionen alle lønudbetalinger samt andre lønrelaterede beta-linger via Nets (PBS).

 

Rapportering

  • Efter periodens lønoverførsel fremsender Lønfunktionen standardbogføringsfil samt anden aftalt rapportering.

 

Afstemning og specifikationer

  • Forsyningsselskabet forestår bogføring/indlæsning i eget økonomisystem. Forsyningsselskabet fo-restår afstemning af lønrelevante poster og konti.