Gå til indhold

IT & Digitalisering

Forretningsområder

I SamAqua leverer vi central IT-drift og support til forsyningsselskaber i Syddanmark. Vi står for overvågning og faste opdateringer af servere og brugernes IT-udstyr. Herunder kan du læse mere om de tre kerneområder SamAqua leverer indenfor IT og Digitalisering.
IT-drift og support

SamAqua tilbyder at varetage forsyningernes centrale IT-drift og support. Vi har høj IT-faglighed samt et indgående kendskab til forsyningernes IT-behov. Vi tager det samlede ansvar for IT-systemerne, og står for overvågning og faste opdateringer af servere og brugernes IT-udstyr – alt sammen med udgangspunkt i brugervenlighed og IT-sikkerhed. Dermed opnås stordriftsfordele gennem fælles infrastruktur og opsætninger med mulighed for individuelle løsninger. Målet er en strømlinet IT-drift som lever op til forsyningernes krav og fælles standarder.

Support til brugerne sker enten via en central servicedesk eller ved personlige supportbesøg hos den enkelte forsyning. Branchekendskab og stærke relationer er med til at sikre en effektiv support, der er tilpasset den enkeltes behov.

Samarbejdsfællesskabet på IT-drift og support gennem SamAqua er med til at skabe mere til fordel for flere – både kvalitativt såvel som økonomisk.

Delte IT-platforme

SamAqua varetager driften af forsyningernes delte IT-platforme og har ansvaret for at sikre, at disse i det daglige lever op til deres forretningsmæssige behov. Ved anskaffelse af nye eller udskiftning af eksisterende platforme har SamAqua projektledelsen og ansvaret for processen.

I det fleksible samarbejde omkring delte IT-platforme anvender SamAqua sin IT-viden bredt og giver mulighed for, at alle ejere kan få adgang til relevante IT-platforme på attraktive vilkår der også omfatter stordriftsfordele – vi skaber mere til fordel for flere.

IT-ydelser

I SamAqua tilbyder vi en fleksible adgang til IT-ydelser. Det giver den fordel, at forsyningerne kan tilkøbe relevante ydelser efter behov og ud fra deres individuelle digitaliseringsstrategi og IT-modningsniveau.

Det kan blandt andet være sparring indenfor IT-ledelse, IT-arkitektur og udarbejdelse af IT-handleplaner. Men det kan også være mere specialiseret viden om dataudtræk, business intelligence og GIS, hvor man som forsyning har adgang til specialister, som er en del af SamAquas faglige IT-miljø.