Gå til indhold

Mere til fordel for flere

SamAqua er et 'shared services' selskab med lang erfaring fra forsyningssektoren. Det betyder, at vores kompetencer og erfaringer kommer flere forskellige selskaber til gode. Dermed opnår vores ejere – der samtidig er vores kunder – en stordriftsfordel og får enkel adgang til eksperter inden for IT-løsninger, udbud og kontraktstyring, forretningssupport, og lønadministration. Samarbejdet skaber mere til fordel for flere!

Netværk og samarbejde på tværs

Gennem forskellige fagspecifikke netværk skaber og styrker vi videndeling på tværs af vores ejerkreds. Vi samler og deler viden mellem vores ejere - det gælder både for SamAquas interne aktiviteter og tiltag blandt ejerne.

Vi understøtter vores selskaber i at...

 • koordinere netværk for hjemmeside-redaktører
 • koordinere netværk for IT-sikkerhedsgruppen
 • koordinere netværk for projekt og anlægschefer
 • koordinere netværk for økonomichefer
 • koordinere netværk for driftschefer
 • koordinering af CSR netværk 
 • koordinering af miljøanalyse, spildevand og drikkevands netværk
Persondataforordningen

Vi rådgiver inden for EU Persondataforordningen (GDPR) på et højt fagligt niveau - tilpasset behovet i forsyningsbranchen. Vi hjælper med store såvel som små opgaver og varetager også gerne den samlede proces.

Vores selskaber understøtter vi i at... 

 • opbygge deres arbejde med at blive GDPR-compliant
 • koordinere et fokuseret arbejde med GDPR
 • sikre, at de kan påvise dataansvarlighed
 • sikre, at de kan fastholde deres GDPR-compliance
IT-sikkerhed

Vi driver IT for flere af vores ejerselskaber og understøtter dem i at fastholde et højt sikkerhedsniveau. I SamAqua får vi årligt udarbejdet en IT-revisionsrapport. Blandt andet sikrer den, at vi dedikerer os til at være en stærk IT-samarbejdspartner.

Vi understøtter vores selskaber i at... 

 • arbejde med risikovurderinger
 • gennemføre beredskabsøvelser, der simulerer it-kriser
 • arbejde med og afholde awareness-aktiviteter 
 • udarbejde IT-sikkerhedspolitikker og -regler
 • facilitere IT-sikkerhedsnetværk på tværs af ejerkredsen

Forsyningsbranchen skal ikke ISO certificeres eller overholde NIS-direktivet endnu, men I SamAqua arbejder vi ud fra disse givne retningslinjer.

Fælles website platform for flere selskaber