Gå til indhold

Jura, projekter og kontrakter

Afdelingen sikrer alle opgaver, der understøtter SamAquas samlede mænge af udbud, kontraktstyring og projektledelse.

SamAqua tilbyder juridisk sparring og hjælper gerne med generelle juridiske spørgsmål. Vi gennemfører analyseprojekter på tværs af ejerkredsen og arbejder med en årlig udbudsplan. Det gør vi for at skabe et godt beslutningsgrundlag for et eventuelt fælles udbud. Dertil håndteres der kontraktstyring, hvor vi sikre at kontrakternes indhold overholdes.

Udbud

SamAqua udarbejder i samarbejde med selskaberne en årlig udbudsplan, der viser hvilke projekter, der skal i udbud. De enkelte udbud kan gennemføres for alle selskaber eller for en gruppe af selskaber. Der er ligeledes mulighed for at få gennemført specifikke udbud for et enkelt selskab. 

Analyseprojekter

SamAqua gennemfører analyseprojekter på tværs af ejerkredsen med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag for et eventuelt fælles udbud. Et godt eksempel er et fælles udbud, der er gennemført på forbrugsafregning, hvor 8 selskaber har indgået en fælles kontrakt. 

Kontraktstyring

SamAqua håndterer kontraktstyring, hvor vi sikrer at kontrakternes indhold overholdes, og der faktureres til de rette priser. Vi sikrer tillige, at databehandleraftaler indgås, hvor det er nødvendigt, og at de kontroller, der skal foretages, bliver overholdt.

Juridisk assistance

SamAqua tilbyder juridisk sparring indenfor forsyningsbranchen, vi kan hjælpe med generelle juridiske spørgsmål, og vi har et særligt stærkt fokus på udbudslovgivningen.