Gå til indhold

Forretningssupport

I Forretningssupport understøtter vi ejerkredsen og vores interne afdelinger med vores specialistviden inden for en række særlige områder

På tværs af SamAqua understøtter vi en effektiv udviklings- og samarbejdsorienteret organisation, der finder på nye løsninger sammen med kollegaer og ejere. Vi følger op på, om vores indsatser har den tilsigtede effekt gennem måling, rapportering og dokumentation.

Projektleverancer

I samarbejde med SamAquas øvrige afdelinger leverer vi ressourcer ind i projekter hos vores ejerselskaber. Typisk projekter med behov for digital procesunderstøttelse, dataoverblik eller analyserapporter - vi bidrager både ved mindre delleverancer og større komplekse processer. 

Vores selskaber understøtter vi i at... 

 • lede IT- og forretningsprojekter
 • klarlægge markedsmuligheder i forsyningsbranchen
 • skabe overblik for at træffe det rigtige valg ud fra de givne markedsmuligheder
 • styre leverandørleverancer

...se desuden punkterne her på siden for 'Digital procesunderstøttelse' og 'Dataoverblik og analyserapporter'. 

Digital procesunderstøttelse

Vi arbejder i Forretningssupport med mange typer af digitale opgaver for vores ejerselskaber. I afdelingen har vi en faglighed, som bygger på en generel interesse i og viden om digitale implementerings- og transformeringsforløb.

Vores selskaber understøtter vi i at... 

 • udarbejde analyser med fokus på IT-værdiskabelse
 • skabe procesoverblik og afklare behov for IT-understøttelse  
 • styre IT-leverancer i agile forløb
 • fastlægge og implementere væsentlige forandringer ved digitale processer
 • integrere forskellige IT-systemer
Dataoverblik og analyserapporter

Vi præsenterer data fra forskellige systemer, det hjælper vores ejerselskaber med at drive en effektiv forretning og træffe gunstige beslutninger. Vi forstår og har kendskab til forsyningsbranchens behov, hvilket gør det nemt for os at imødekomme nye behov fra vores ejere. 

Vores selskaber understøtter vi i at...

 • udarbejde gevinstberegninger
 • deltage i og bidrage til en Power BI arbejdsgruppe
 • modellere data gennem Power BI
Persondataforordning - GDPR

Vi rådgiver inden for EU Persondataforordningen (GDPR) på et højt fagligt niveau - tilpasset behovet i forsyningsbranchen. Vi hjælper med store såvel som små opgaver og varetager også gerne den samlede proces.

Vores selskaber understøtter vi i at... 

 • opbygge deres arbejde med at blive GDPR-compliant
 • koordinere et fokuseret arbejde med GDPR
 • sikre, at de kan påvise dataansvarlighed
 • sikre, at de kan fastholde deres GDPR-compliance
Drift og forretningssystemer

I samarbejde med vores IT-afdeling supporterer og drifter vi forskellige IT-platforme. Vi vedligeholder vores selskabers eksisterende IT-løsninger ved at gennemføre fejlrettelser og implementere nye ønsker.

Vi understøtter vores selskaber i at...

 • drifte ERP 
 • drifte fælles hjemmesideløsning
 • drifte data-platforme
 • styre leverandørleverancer